ماه: آذر ۱۳۹۶

جلسه Review

جلسه Review

در چاچوب اسکرام، جلسه review در راستای ارائه increment تولیدی اسپرینت به ذینفعان برگزار می‌شود. این جلسه با حضور اسکرام مستر، مالک محصول، اعضای تیم توسعه و نماینده‌ای از سمت مشتری یا ذینفعان برگزار می‌شود. در این جلسه مالک محصول بر اساس اهدف اسپرینت، تمام user storyها را بر اساس شرایط پذیرش درج شده بر روی هر کدام، بررسی کرده و آنها را پذیرفته یا رد می‌کند. این جلسه از این جهت که فیدبک‌های ذینفعان سریع گرفته می‌شود بسیار مهم…

بیشتر Read More

جلسه Planning

جلسه Planning

جلسه planning در اسکرام، آغاز یک اسپرینت است. از آنجایی که کارهای یک اسپرینت در این جلسه به طور جزئی و فنی مشخص می‌شود، جلسه بسیار مهمی است. این جلسه با حضور اسکرام مستر، مالک محصول و اعضای تیم توسعه تشکیل می‌شود. این جلسه time box بوده و بسته به طول اسپرینت، محدودیت زمانی جلسه مشخص می‌شود. برای اسپرینت ۱ ماهه ماکزیمم ۸ ساعت در نظر گرفته شده و هرچه مدت زمان اسپرینت کمتر باشد این زمان کاهش می‌یابد. این…

بیشتر Read More