ماه: بهمن ۱۳۹۶

کمک اسکرام به توسعه‌دهندگان

کمک اسکرام به توسعه‌دهندگان

دارایی‌های اصلی یک سازمان نرم افزاری پروژه‌ها، کدها، داده‌ها و تکنولوژی های مورد استفاده نیست، دارایی های اصلی یک سازمان مشتریانش هم نیست. دارایی‌های اصلی یک سازمان، منابع انسانی آن بخصوص توسعه دهندگان آن هستند چرا که وجود بقیه موارد در صورتی مهم خواهند بود که دارایی اصلی را داشته باشیم. بنابراین اگر در یک سازمان منابع انسانی آن ناراحت باشند یا انگیزه کافی برای کار کردن نداشته باشند یک جای کار مشکل خواهد داشت و ممکن است پروژه ها…

بیشتر Read More

منشور Agile

منشور Agile

در ابتدا باید بگویم که اجایل(Agile) یک مفهوم است و نمی‌توان فقط با معنی کردن خود کلمه، مفهوم آن را درک کرد. شاید شما هم در محیط کار مشتریان یا افرادی را دیده‌اید که از کلمه اجایل  فقط برای سریعتر انجام شدن کار یا تغییر لحظه‌ای کارها استفاده می‌کنند،  اجایل فقط به معنای انجام و تحویل سریع کارها نمی‌باشد، اجایل یک مفهوم است که یک سری ارزش‌ها و اصول را شامل می‌شود. اگر در روندی از این اصول پیروی شود…

بیشتر Read More