ماه: اسفند ۱۳۹۶

چارچوب Nexus

چارچوب Nexus

در بعضی از پروژه‌های بزرگ و پیچیده یا پروژه‌هایی که از نظر زمانی در محدودیت هستند، نیازمند این هستیم که چند تیم به طور موازی بر روی آن پروژه و محصول کار کنند. وقتی چند تیم بر روی یک محصول کار می‌کنند مشکلات فراوانی پیش می‌آید و وابستگی‌ها دردسرساز می‌شود در نتیجه پروژه آن طور که انتظار داریم پیش نمی‌رود. اگر سایز تیم‌ها بزرگتر هم باشد این مشکلات دو چندان می‌شود چون مدیریت ارتباطات افراد در تیم‌های بزرگتر پیچیده است….

بیشتر Read More

تفاوت مدیر و رهبر

تفاوت مدیر و رهبر

بحث مدیریت و رهبری دو بحث چالش برانگیز است، در اغب موارد دو مفهوم مدیر(Manager) و رهبر(Leader) به اشتباه به جای هم استفاده می‌شود در حالیکه این دو هم معنی نیستند. مدیر دارای وظایفی است که در حالت کلی می‌توان در ۳ وظیفه اصلی برنامه‌ریزی، سازماندهی و کنترل بیان کرد. هر مدیری می‌تواند رهبر نیز باشد ولی در اغلب موارد اینگونه نیست چون مهارتهای لازم را ندارد. مدیر اگر مسئولیت هایی مانند کنترل ارتباطات، ایجاد انگیزه، الهام بخش بودن، راهنمایی…

بیشتر Read More