ماه: اردیبهشت ۱۳۹۷

ضرورت استفاده از Best Practice های اجایل

ضرورت استفاده از Best Practice های اجایل

استفاده از متدلوژی‌های اجایل برای مدیریت روند اجرای پروژه‌ها مفید است اما در سازمانهای مختلف بر خلاف استفاده از این متدها کماکان شاهد برخی مشکلات در روند پیاده سازی پروژه‌ها هستیم. برخی از متدلوژی‌ها سبک و انعطاف پذیر هستند و در قالب یک چارچوب، مراحل و روند انجام کارها را نشان می‌دهند و به نوعی به کارها نظم می‌دهند، برخی دیگر انعطاف کمتری دارند و دارای اصول و قوانین بیشتری می‌باشند. استفاده از متدلوژی‌ها در شرایط خاصی به تنهایی کافی…

بیشتر Read More